Neolitik Dönem’de prehistorik yaşamın birçok alanında radikal değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. Bunlardan en önemlisi belki de besin üretiminde büyük değişikliklere yol açan tahılların  evcilleştirilmesidir. Bu değişim döneminde yulaf lapası gibi tahıl temelli yiyecekler ve sulu yemeklerin hazırlanmasına başlanmış dolayısıyla yemek yiyebilmek için kaşıklara ihtiyaç duyulmuştur. Bütün dünyada yaygın olarak ele geçen arkeolojik buluntulardan biri olan kaşıklar Anadolu’daki Neolitik yerleşimlerin birçoğunda açığa çıkarılmıştır.
Elinizdeki kitap Anadolu Neolitiğinde kaşıkların kullanımı, bölgesel dağılımı ve yoğunluğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Tipolojik bir perspektifle kaşıkların uzun bir zaman dilimi içerisindeki gelişimi ve kültürel konteksti üzerine odaklanmaktadır.
” Bir önsöze en ilginç biçimde başlamanın yolunu Çetin Altan göstermişti oğlunun yani Ahmet Altan’ın ilk romanı olan Dört Mevsim Sonbahar’da. Önsöz, ‘Sözün sonu…’ ifadesiyle başlıyordu. Bu kitaba önsöz yazmam istendiğinde ben de böyle bir giriş yapmak isterdim ancak son sözü söyleyen kitabın yazarı oldu.”