Güneşin yükseldiği yer demektir Anadolu. Mezopotamya’dan Troya’ya uzanan bu topraklar, antik kentlere, mitolojik tanrılara, her yönden gelen kavimlere ve dünyanın en kozmopolit uygarlıklarına mekan olmuştur. Bunlardan bazıları Urartular, Luviler, Hititler, Hattiler, Frigler, İyonyalılar, Karyalılar, Persler, Romalılar, Pontuslular ve Selçuklular’dır. Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları da bu topraklarda yaşayıp yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı.