Karacasu, Türkiye’nin Ege Bölgesi sınırları içinde bulunan Aydın iline bağlı bir ilçedir. Karacasu çömlekçilik zanaatı ile ön plana çıkmaktadır. Bu mesleğin tarihi kökenine dair kesin bilgi olmamasına rağmen, antik dönemlerden günümüze kadar bir üretim merkezi olduğu bilinmektedir. Karacasu’ya bağlı Geyre mahallesinde bulunan Aphrodisias antik kentinde, M.Ö. 5. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıl aralarına tarihlendirilen seramik buluntular, bölgede bu zanaatın uygulandığına dair kanıt oluşturmaktadırlar. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olan çömlekçilik geleneği Karacasu üretim merkezinde halen devam etmektedir. 30’a yakın çömlek atölyesinin (Kerne) faaliyette olduğu Karacasu’da, gelişen teknolojiye rağmen üretilen kap formları gelenekselliğini ve özgünlüğünü korumaktadır. Bugün yaklaşık olarak 50 hane geçimini bu meslekten sağlamaktadır.

Yönetmen: Kadir Ertürk, Onur Fındık Görüntü Yönetmeni: Ertaç Er Kamera: Ertaç Er Mert Hüseyin Doğan Ses ve Kurgu: Mert Hüseyin Doğan

Yıl: 2018

Kerne (2018)